เกี่ยวกับเรา

HISTORY

ประวัติความเป็นมาบริษัท

บริษัท ดับเบิ้ลเอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 28 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้บริหารงานมืออาชีพ บริษัท เอเชี่ยน วัสดุ จำกัด ดำเนินงานโดย นางพรวิไล ลิ้มเลิศเจริญวนิช หรือ เจ๊แต๋ว ที่มีประสบการณ์การขายวัสดุก่อสร้างมายาวนานกว่า 30 ปี เพื่อประกอบกิจการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร

“จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี”

จากประสบการณ์ประการอันยาวนานในกิจการธุรกิจก่อสร้าง จึงทำให้สมาชิกของโครงการมั่นใจได้ว่า วัสดุก่อสร้างที่เราใช้ในโครงการนั้นได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และ รูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย ในการประกอบการพัฒนาโครงการผู้บริหารคำนึงถึงรูปแบบบ้านที่ทันสมัย ทัศนียภาพที่งดงาม ระบบสาธารณูปโภคที่พร้อมสรรพสิ่งอำนวยควาสะดวกที่ครบครัน ทำเลที่สะดวกสบาย และที่สำคัญคือ บ้านที่มีการออกแบบถูกต้องตามหลักวิชาการและการก่อสร้างได้คุณภาพมาตรฐาน

 

ผลงานที่ผ่านมา

โครงการแรกของทางบริษัทคือ โครงการหมู่บ้านจัดสรร เอ็นทรีโอ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 333 หมู่ 11 ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา จำนวน 121 หลัง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี ทางบริษัทได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงเกิด โครงการถัดมาของเราคือ โครงการหมู่บ้านจัดสรร เนกซ์ บาย เอ็นทรีโอ ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 959 หมู่ 5 บ้านหนองบง ตำบลสุนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งยังคงแนวคิดของโครงการคือ บ้านสวย แข็งแรง วัสดุดี เพื่อนบ้านดี สิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นการเลือกสังคมให้กับผู้อยู่อาศัย

 

โครงการที่ผ่านมา

โครงการ : เอ็นทรีโอ
ที่ตั้งโครงการ : 333 หมู่ 11 บ้านยางน้อย ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
พื้นที่โครงการ : 30-2-61 ไร่
แบบบ้าน : บ้านสองชั้น, บ้านแฝด จำนวน 121 หลัง

"สังคมที่ดีเริ่นต้นที่บ้าน"

เรามุ่งมั่นพัฒนาโครงการดูแลใส่ใจในทุกรายละเอียด บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
ด้วยมุ่งหวังที่จะเติมเต็มความสุขและสร้างความพึงพอใจสูงสุดทุกด้านแก่ลูกค้า

Vision and Mission

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“สังคมที่ดีเริ่มต้นที่บ้าน”

เพราะเราเชื่อมั่นว่า “บ้านคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่ดี” เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการดูแลใส่ใจในทุกรายละเอียด บริหารจัดการอย่างมือ อาชีพ ด้วยมุ่งหวังที่จะเติมเต็มความสุขและสร้างความพึงพอใจสูงสุดทุกด้านแก่ลูกค้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

“พันธกิจ”

เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายความมุ่งมั่นทุ่มเทจากทุกคนในการ ก่อสร้างความสำเร็จทีละขั้น ด้วยเจตจำนงค์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันในการสร้างสรรค์บ้านที่มีคุณภาพคุ้มค่าเกินราคาโดยมี การออกแบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ การก่อสร้างได้มาตรฐาน เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมที่ดีอยู่ในทำเลที่เหมาะสม มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความใส่ใจ